Receptumin kokeneet kouluttajat Tanja Jusslin ja Martti Simpanen kertovat, miten apteekki voi hyödyntää parhaiten MAXX-koulutuksia.

Tässä neljä tehovinkkiä:

1. Osallistu koulutuksiin aina kun se on mahdollista

MAXX on niin monipuolinen apteekkijärjestelmä, ettei kaikkia sen hienouksia välttämättä sisäistä hetkessä, ei vaikka se onkin helppo käyttää ja ohjelma opastaa käyttäjäänsä. Siksi asioiden kertaaminen kannattaa.

Apteekki saa aina MAXXin käyttöönoton yhteydessä järjestelmän käyttökoulutuksen, mutta MAXXia myös kehitetään koko ajan. Joten jos MAXXin käyttöönotosta on jo aikaa, ohjelmiston uudet, monipuoliset ominaisuudet eivät välttämättä ole hallussa.

Apteekin arjen huiskeessa voi myös käydä niin, että MAXXin ohjelmistomuutokset jäävät siirtämättä käytäntöön. Niinpä koulutukset ovat mainio paikka pysähtyä oppimaan uutta ja arvioimaan omia toimintamalleja.

Yhteen koulutuspäivään ei kannata lastata liikaa asiaa. Silloin oppi jää herkästi pintapuoliseksi, eikä useita kokonaisuuksia yksinkertaisesti enää muista käytännön työssä apteekissa.

Receptumin koulutuskiertueilla samaan koulutukseen osallistuu useampi apteekki. Se on hieno tilaisuus kuulla toisten apteekkien hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista.

2. Osallistu koulutukseen avoimin mielin

Omien toimintatapojen muuttaminen voi olla hankalaa ja rasittavaa – tiedetään! Koulutukseen kannattaakin tulla uteliaana ja avoimin mielin. Kenties naapuriapteekissa on keksitty joku toimiva käytäntö, joka tehostaa apteekkityötä? Tai Receptumin kouluttajien kertomat MAXXin käyttövinkit helpottavat tekemistä.

Omia toimintatapoja kannattaa kyseenalaistaa, mutta myös kertoa muille oman apteekin toiminnoista. Ylipäätään koulutuksesta saa enemmän irti, kun on itse aktiivinen ja keskusteleva.

3. Koulutukseen kannattaa valmistautua

Huolimatta siitä, osallistuuko koulutustilaisuuksiin tai pidetäänkö koulutus omassa apteekissa, koulutukseen kannattaa valmistautua. Silloin siitä saa enemmän irti. On hyvä miettiä toimintatapoja, joita apteekissa on koulutusaiheeseen liittyen.

Koulutukselle on myös hyvä asettaa tavoite: Näitä asioita kysymme, näihin toivomme koulutuksessa vastauksia ja tätä kokonaisuutta haluamme apteekissa kehittää. Usein 1–3 muutoskohdetta toimintatavoissa on sopiva määrä viedä käytäntöön.

Jos koulutus pidetään omassa apteekissa, jokaiselle koulutukselle kannattaa apteekissa sopia vastuuhenkilö. Hän huolehtii käytännön järjestelyistä koulutukseen liittyen. Vastuuhenkilö suunnittelee koulutuksen yhdessä Receptumin kouluttajan kanssa. Koulutustila kannattaa esimerkiksi varata valmiiksi ja miettiä sopivat ryhmät jo etukäteen. Näin koulutukselle varattu aika ei kulu käytännön säätöön.

Vastuuhenkilö pitää muutenkin huolen siitä, että kaikki ovat tietoisia koulutuksesta ja että apteekki on valmistautunut riittävästi. Näin varmistutaan siitä, että koulutus oikeasti hyödyttää apteekkia.

Niin sanottuja tyhmiä kysymyksiä ei kannata pelätä, sillä todennäköisesti myös muissa apteekeissa mietitään juuri samoja asioita.

4. Vie koulutuksen opit käytäntöön

Koulutuksen vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että myös muut kuin koulutukseen osallistuneet saavat koulutuksen opit käyttöönsä.

Hän myös varmistaa, että koulutukselle etukäteen asetetut tavoitteet saavutetaan. Mikään ei muutu pelkästään koulutukseen osallistumalla tai kuuntelemalla webinaaria. Opittu tieto on pantava rohkeasti käytäntöön.

Jos tuntuu, ettei uusi toimintatapa ole tehokas, voi aina palata vanhaan, mutta uutta kannattaa ainakin kokeilla.

Jos jokin jäi koulutuksessa epäselväksi tai vaikka koulutuksessa näytetty MAXXin käyttövinkki ei onnistukaan apteekissa, kannattaa olla yhteydessä Receptumin kouluttajiin. Me autamme kyllä eteenpäin.

 

Tanja Jusslin ja Martti Simpanen ovat kouluttaneet Receptumin asiakkaita MAXXin käyttöön yli 10 vuotta. Martti Simpanen on koulutusten lisäksi tehnyt satoja apteekkijärjestelmän vaihtoja ja siinä yhteydessä hän myös perehdyttää apteekit MAXXin osaajiksi. Kaikkiaan Receptumissa on 14 kouluttajaa.