Älä turhaan selvitä saman asiakkaan lääkkeiden yhteisvaikutuksia joka kerta erikseen, vaan tallenna kertaalleen tarkistettu asiakkaan lääkityksen interaktiotarkistus MAXX:iin. Tällöin seuraavilla kerroilla reseptin käsittelijän ei tarvitse lähteä turhaan selvittämään jo kertaalleen selvitettyä interaktiota lääkärin kanssa.

MAXX tekee reseptinkäsittelyn lopuksi automaattisen interaktiotarkistuksen asiakkaan lääkityksestä. Mikäli interaktioita löytyy, MAXX  huomattaa niistä. Osa interaktioista ei aiheuta toimenpiteitä, mutta joissain tapauksissa on otettava lääkäriin yhteyttä, jotta voidaan varmistua lääkityksen sopivuudesta asiakkaalle.

Kun interaktio ja mahdolliset toimenpiteet on lääkärin kanssa selvitetty, MAXXissa kannattaa tallentaa merkintä käsitellyistä interaktioista. Tämän tallennuksen jälkeen MAXX ei huomauta näistä interaktioista. Näitä selvitettyjä interaktioita pääsee tietysti katsomaan, mutta asiakkaan ei tarvitse odottaa tiskissä sen takia, että farmaseutti uudestaan selvittää samoja asioita, jotka on jo selvitetty lääkärin kanssa.

interaktiot