Sari leder Helmi-teamet inom munhälsovården. Sari har 20 års erfarenhet inom området och under den tiden har likväl programvarukonsultation och utbildning, samt försäljning och marknadsföring blivit bekant. Sari känner väl till den hektiska aktiviteten i ett mottagningsrum, och det viktigaste är att se till att klinikerna har ett lättanvänt och praktiskt verktyg, som har nöjda användare.