Sanna är utvecklingschef som ständigt strävar efter förbättring. Hon hittar lösningarna till utmaningarna genom en positiv attityd. Hon har stark erfarenhet i olika förändringsprojekt på apoteksbranchen, som apotekarsbyten, flytt och renoveringar. Vi kan -attityden tar över hindren.

sanna.pietiainen@receptum.fi