Mikael är specialiserad på applikations- och lösningsarkitektur för Sveriges och Norges apotekssystem. Mikael har även lång erfarenhet av integreringsprojekt för nätbutiker.

mikael.luiro@receptum.fi