Jukka är expert på installationer av apoteks hårdvara. Han tar alltid noggrant och punktligt hand om installationer vid den tidpunkt som passar apoteket.

jukka.aalto@receptum.fi