Helena är specialiserad på att producera och förbättra datasäkerhetstjänster för kunder i apoteksbranschen. Hon har över 10 års erfarenhet av konsultering och utbildning inom dataskydd och datasäkerhet.

helena.hoppeler@receptum.fi