Antti har lång erfarenhet av konsultering och samarbete med berörda parter inom apoteksbranschens IT-projekt, både i Finland och internationellt. Som VD för Receptum Software är han en visionär och möjliggörare, som ser till att program och tjänster alltid håller toppnivå.

antti.timonen@receptum.fi