Antti är kundernas förtroendelänk. Han ser till att apotekssystemen- och processerna är uppdaterade och att kunderna får all hjälp de behöver för att utveckla dem.

antti.ettala@receptum.fi