Sähköisten lähetteiden tavaranpurun tarkistus helpommaksi

Tavaranpurkuun sähköisillä lähetteillä on tehty uusia ominaisuuksia, jotka helpottavat automaattisen sähköisen tavaranpurun tarkistusta ja tuotteiden löytymistä laatikoista.

Tarkistuslista varmistaa tärkeiden tuotteiden saapumisen

Saapuneet tukkulähetteet - painikkeesta pääsee sähköisten lähetteiden tavaranpurun uuteen käyttöliittymään

Saapuneet tukkulähetteet – painikkeesta pääsee sähköisten lähetteiden tavaranpurun uuteen käyttöliittymään

Jokainen apteekki voi MAXXin sähköisten lähetteiden tarkistuslistan avulla tavaranpurussa tarkistaa haluttujen tuotteiden saapuminen. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi

  • Kalliit tuotteet, joissa halutaan varmistaa että tukku on varmasti lähettänyt ne oikein apteekkiin.
  • Asiakkaiden jo tilaamat tuotteet, jotka voidaan tavaranpurussa helposti poimia sivuun.
  • Huumeiksi luokiteltavat tuotteet, jolloin apteekki varmistaa niiden lainmukaisen kirjauksen.
  • Pian vanhenevat tuotteet, jotta yksikään tuote ei vanhenisi varastoon.

Kun apteekki tarkistaa sähköisten lähetteiden avulla tapahtuvassa tavaranpurussa vain ylläolevat tuotteet, tavaranpurku nopeutuu huomattavasti siihen verrattuna, että jokainen tuote luettaisiin erikseen viivakoodinlukijalla. Näin saatu hyöty on suurempi kuin tukkujen virheistä aiheutuvat poikkeamat tuotteiden tilauksiin.

MAXXin ostotilausten ohjaustietoihin määritellään sähköisten lähetteiden tarkistuslistan raja-arvot, joiden avulla halutut tärkeät tuotteet on helppo tarkistaa.

Tuotteiden löytyminen laatikoista helpottuu

Haku laatikoistaToinen merkittävä uudistus helpottaa tuotteiden löytymistä laatikosta. Kun asiakas on kysynyt apteekissa tuotetta, joka on juuri saapunut apteekkiin päivän tilauksessa, haluttu tuote on ollut työläs löytää laatikoiden joukosta.

Nyt uudistuksen jälkeen oikea laatikko on helppo löytää. MAXXin haku sähköisistä tukkulähetteistä kertoo tarkan laatikon, mistä haluttu tuote löytyy, jolloin tuotteen hakeminen asiakkaalle nopeutuu ja helpottuu huomattavasti aikaisemmasta.

Tarkemmat ohjeet sähköisten lähetteiden avulla tapahtuvan tavaranpurun uusista ominaisuuksista löytyvät MAXXin MAXXnet-palvelusta.