KäyttäjäroolitJokaiselle työntekijälle on helppo valita valmiiksi räätälöidyistä MAXXin käyttäjärooleista oikea rooli työtehtävien mukaan. Ammattinimikkeellä ei ole rooleissa väliä. Rooleja voi myös tarvittaessa säätää halutunlaisiksi.

Roolit kannattaa ottaa hyötykäyttöön, sillä ne parantavat tietoturvaa ja helpottavat työtekoa.

Työtehtävän mukaan valittujen roolien avulla MAXX näyttää kullekin työntekijälle vain työtehtävän vaatimat kuvakkeet käyttöliittymässä, mikä helpottaa ja yksinkertaistaa ohjelmiston käyttöä.

Tietoturvasyistä kullakin työntekijällä tulee olla pääsy vain sellaisiin ohjelmiston toimintoihin, joita tarvitaan työtehtävien hoitamiseen. Esimerkiksi reseptinkäsittelylupa lisätään vain työntekijöille, jotka saavat reseptejä käsitellä.

Annosjakelurooli kannattaa lisätä vain annosjakelua tekeville.

Tilapäisille työntekijöille oma asiakaspalvelurooli

Vuokratyöntekijöille ja väliaikaisille työntekijöille on luotu oma asiakaspalvelurooli, jossa esimerkiksi kaikki MAXXin parametrien muokkausoikeudet on otettu pois. Muokkausoikeudet on kuitenkin helppo tarvittaessa lisätä parilla painalluksella.

Lain vaatimusten mukainen käyttäjähallinto saadaan helposti lisättyä heille, kenellä on siihen lain sallima oikeus. Tietoturvan vaatimukset on käyttäjärooleissa otettu huomioon hyvin.

Apteekki voi helposti itse muokata käyttäjärooleja tarpeensa mukaan, ja myös itse luoda täysin uusia käyttäjärooleja erityistarpeisiin.