Receptum toimittaa suurelle norjalaiselle apteekkiketjulle, Boots Apotekille MAXX-reseptinkäsittelyjärjestelmän ja sen jatkokehityksen. Bootsilla on Norjassa 152 apteekkia.

Mitä hyötyä tästä on Suomen apteekeille, Receptumin toimitusjohtaja Juha Antila?

“Olemme menestyneet Suomen lisäksi myös Ruotsissa ja Norjassa, mikä on lisännyt apteekkialan osaamistamme ja vahvistanut teknologista kykyämme MAXX-apteekkijärjestelmän jatkuvaan kehittämiseen. Isot kansainväliset kumppanuudet antavat meille yhä paremmat edellytykset pysyä apteekkialan teknologisen kehityksen kärjessä ja tarjota uusinta teknologiaa koko asiakaskunnallemme,” Antila kertoo.

Norjassa Receptum ja Receptum Software ovat olleet yhdessä keskeinen ohjelmistokehittäjä, kun maassa on rakennettu Capgeminin vetämässä yhteishankkeessa uuden sukupolven apteekkijärjestelmää Norjan kaikille noin 900 apteekille.

“Meidän vastuullamme on apteekkijärjestelmän toiminnallisuuksien ja viranomaisyhteistyöhön liittyvien rajapintojen suunnittelu ja toteutus. Yhteistyömme Bootsin kanssa on luonteva jatkumo vahvaan apteekkialan osaamiseemme Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa”, Antila sanoo.

“Olemme jo yli kaksinkertaistaneet omat ohjelmistokehitysresurssimme Receptum Softwaren viime syksyisen perustamisen ja uusrekrytointien myötä. Lisäresurssit ja laajeneva toimintamme Pohjoismaissa mahdollistavat sen, että pystymme entistäkin innovatiivisemmin ja nopeammin kehittämään MAXX-apteekkijärjestelmää. MAXXin vankka perusta on Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sama ja tämän perustan päälle rakennetaan maakohtaisia erityisratkaisuja. Kehitysresursseihin panostamisen jälkeen Receptumissa ja Receptum Softwaressa työskentelee tänään yli 80 asiantuntijaa”, kertoo Receptum Softwaren toimitusjohtaja Antti Timonen.