Poikkeava lääkekohtaisen omavastuun periminen on vaativa uudistus

Tulossa oleva poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun periminen on apteekkien näkökulmasta hyvä mutta vaativa sairausvakuutuslain uudistus.

Valmistelussa olevan esityksen mukaan poikkeava lääkekohtainen omavastuu peritään tietyistä lääkkeistä, jotka lääkeaineiden ominaisuuksien tai säilyvyyden vuoksi pitää toimittaa kolmea kuukautta useammassa erässä, sekä annosjaeltuna toimitettavista lääkkeistä.

Esityksen mukaan poikkeava lääkekohtainen omavastuu lasketaan viikkohintaisen omavastuun periaatteella nykyisen toimituskertaan sidotun omavastuun sijaan.

Muutos helpottaa apteekkien toimintaa

Apteekkien näkökulmasta muutos on hyvä. Lääkkeiden saajia käsitellään aikaisempaa oikeudenmukaisemmin. Muutos helpottaa apteekkien toimintaa ja laskentaa annosjakelussa. Apteekit pystyvät myös laskuttamaan annosjakeluerät aikaisempaa nopeammin.

Tällä hetkellähän annosjakelussa lääkekohtainen omavastuuosuus tulee perityksi kerran kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta määrästä, kun annosjakelujakson lääkkeiden korvaukset tilitetään annosjakelujakson viimeisen annosjakeluerän toimituksen yhteydessä.

Tietojärjestelmälle vaativa muutos

Apteekkien tietojärjestelmän näkökulmasta poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun muutos on kuitenkin vaativa.

“Tämä muutos asettaa erittäin suuria paineita apteekkien tietojärjestelmälle ja sen käytettävyydelle. Poikkeavan omavastuun laskennassa on paljon eri asioita, jotka pitää ottaa huomioon. Onneksi tiedämme jo uudistuksen pääperiaatteet, joten meillä on jo MAXX-ohjelmiston kehitystyö menossa, jotta muutos on asiakkaillemme mahdollisimman helppo, kun uudistus tulee voimaan”, kertoo Receptumin toimitusjohtaja Juha Antila.

Asetus poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun perimisestä on tämänhetkisen tiedon perusteella tulossa voimaan 1.4.2015.

Lisätietoa asetusluonnoksesta

Luonnos 5.3.2014, Valtioneuvoston asetus poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun perimisestä:

“Sairausvakuutuslain 5 luvun 9 a §:n 1 momentin mukainen poikkeava lääkekohtainen omavastuu voidaan periä tilanteissa, joissa on kysymys:

1) klotsapiinia sisältävien lääkkeiden, peritoneaalidialyysiliuosten ja lääkkeellisen hapen korvaamisesta;
2) sellaisten lääkevalmisteiden korvaamisesta, jotka on lääkevalmisteen säilyvyyden vuoksi toimitettava useassa erässä;
3) annosjaeltuna toimitetun lääkkeen korvaamisesta;
4) sellaisten lääkkeiden korvaamisesta, joiden noutamisesta henkilö on tehnyt apteekin kanssa sopimuksen ja sitoutunut noutamaan sopimuksen mukaiset lääkkeet vain yhdestä apteekista ja on apteekin kanssa tekemässään sopimuksessa sitoutunut siihen, että apteekki voi välittää hoitoa koskevaa tietoa häntä hoitavalle lääkärille ja tiedon apteekkisopimuksesta muille apteekeille.”