Paronstatus kehittyy

Helmi-ohjelmiston jatkuvan kehittämisen mallissa olemme kuluneen vuoden aikana panostaneet muun muassa paronstatus-näkymän kehittämiseen ja tämäkin työ jatkuu edelleen. Aktiivisten hammaslääkäreiden ja alan asiantuntijoiden avulla tehtävän työn seuraavia tuloksia esitellään  toukokuussa Helmin nimipäivänä järjestettävässä koulutustilaisuudessa.

Uuden paronstatus-näkymän ensimmäinen versio julkaistiin vuodenvaihteessa. Saimme tehdystä uudistuksesta arvokasta palautetta, mikä on jo johtanut muutoksiin järjestelmässä.

Seuraava päivitys paronstatus-näkymään on tulossa toukokuun loppuun mennessä.