Nämä asiat kannattaa tietää uudesta alkuomavastuusta

Reseptikorvattaville lääkkeille tulee 1.1.2016 käyttöön uusi 50 euron alkuomavastuu. Kelan korvaamista lääkkeistä saa korvauksen vasta, kun lääkekustannukset ylittävät 50 euroa kalenterivuoden aikana. Kokosimme asiat, jotka apteekkien kannattaa tietää alkuomavastuun muutoksesta.

Ketä alkuomavastuu koskee?

Alkuomavastuu koskee kaikkia lukuun ottamatta alle 18-vuotiaita. Alkuomavastuu tulee voimaan sen kalenterivuoden alussa, jona asiakas täyttää 19 vuotta.

Kerryttääkö alkuomavastuu lääkekattoa?

Kyllä. Alkuomavastuu kerryttää lääkekattoa. Lääkekattoon ei tule muutoksia tässä yhteydessä.

Kuinka reaaliaikaisesti asiakkaan alkuomavastuu päivittyy?

Kela saa apteekista tiedon asiakkaan maksamista ostoksista reaaliaikaisesti heti oston tapahduttua. Apteekki siis tietää, minkä verran alkuomavastuuta pitää vielä maksaa ennen kuin Kela korvaa osan korvattavista ostoksista. Vaikka asiakas kävisi eri apteekeissa saman päivän aikana, Kelasta apteekkiin välittyvä tieto alkuomavastuusta on asiakkaan edellisen käynnin mukainen.

Miten tietää kuinka paljon asiakkaalla on alkuomavastuuta jäljellä?

Alkuomavastuuta koskevat muutokset tulevat näkyviin MAXXissa marraskuun ohjelmapäivityksessä. Muutokset näkyvät MAXXissa kassalla, reseptinkäsittelyssä ja laskutuksessa. MAXXissa on siis helppo nähdä Kelan järjestelmistä tuleva tieto asiakkaan alkuomavastuun tilanteesta.

Pitääko tietää missä järjestyksessä ostokset syötetään reseptinkäsittelyssä tai kassassa?

Ei. Yhden ostokerran sisällä ostettavat lääkkeet voi syöttää missä järjestyksessä tahansa.

Miten lasketaan kuinka paljon asiakkaan pitää itse maksaa korvattavista lääkkeistä?

MAXX huolehtii kaiken laskennasta, ottaa automaattisesti alkuomavastuun huomioon ja kertoo kuinka paljon asiakkaan pitää itse maksaa. Reseptinkäsittelijän tai kassahenkilön ei tarvitse erikseen huolehtia alkuomavastuuseen liittyvästä laskennasta.

Mitä muuta kannattaa tietää?

Alkuomavastuun käyttöönoton yhteydessä lääkkeiden peruskorvaus nousee nykyisestä 35 %:sta 40 %:iin. Peruskorvausprosentin nosto lieventää alkuomavastuun vaikutuksia niillä asiakkailla, jotka maksavat itse paljon peruskorvattavista lääkkeistään. Erityiskorvausprosentit säilyvät ennallaan.

Onko alkuomavastuu 45 euroa vai 60 euroa vai 50 euroa?

Lopullisesti hallitus ja eduskunta päättivät alkuomavastuun määrästä joulukuun puolivälissä päättäessään vuoden 2016 budjetista. Alunperin alkuomavastuun piti olla 45 euroa, mutta lokakuun alussa julkistetussa sosiaali- ja terveysministeriön budjettiehdotuksessa alkuomavastuuta oli nostettu 6o euroon. Lopulta Suomen hallitus päätti alkuomavastuun olevan 50 euroa.

(Tämä artikkeli on päivitetty 16.12. vastamaan hallituksen vuoden 2016 budjettipäätöksiä alkuomavastuun määrässä.)