Kauppakeskus Veturin apteekissa toimintaa kehitetään yhdessä koko henkilökunnan voimin. MAXX-koulutukset ovat antaneet vauhtia vastuiden ottamiseen. Nyt esimerkiksi hyllyvastaavat pystyvät seuraamaan oman työnsä vaikutusta raporttien avulla.

Takaisin

ASIAKAS

Apteekki
Kauppakeskus Veturin apteekki

Apteekkari
Jaana Smal

Henkilökunta
Noin 10 työntekijää

Reseptuuri
Noin 90 0000 vuodessa (ilman annosjakelua)

Kouvolassa toimivan apteekin apteekkari Jaana Smal on antanut vastuuta työntekijöilleen, joista jokaisella on nykyään hoidettavaan oma alueensa, kuten tuoteryhmä, hylly tai kampanja.  

Myyntiedustajan saapuessa Kauppakeskus Veturin apteekkiin vastassa on apteekkarin sijaan nykyään joku farmaseuteista tai teknisistä työntekijöistä.      

”Vastuuhenkilö saa tilata ja hyllyttää tuotteet hyvin itsenäisesti, ja sopia myyntiedustajan kanssa kaikki kampanjatuotteet. Minut on ulkoistettu markkinointitiimistä. Minulta tarkistetaan vain budjetti, ja sen mukaan sitten tilataan”, Smal kertoo.

Hänellä on hyvin perusteltu ajatus toimintamallilleen: ”On rankkaa istua koko työvuoro reseptitiskissä. Kun vastuuta on jaettu useammalle henkilölle, pääsee jokainen välillä pois reseptinkäsittelystä tai kassavuorosta.” 

Vauhtia muutoksiin koulutuksista

Farmasian tohtorina apteekkari Smal on ehtinyt työskennellä uransa aikana myös yliopistolla ja lääkefirmassa, missä on tehty paljon tiimityötä koulutustaustasta riippumatta. Apteekissa osa työtehtävistä on tietysti lain määrittämiä, mutta sielläkin yhteistyö henkilökunnan kesken tarjoaa paljon mahdollisuuksia.

”On hyvä, että kaikki osaavat vähän kaikkea. Silloin asioita näkee eri kulmista ja syntyy monenlaisia ehdotuksia niiden hoitamiseksi.”

Toimintamalli on jalkautettu apteekkiin pikkuhiljaa. Smalin omat ajatukset saivat lisävauhtia Receptumin Harri Maskon koulutuksissa. Niissä käytiin läpi MAXXin tarjoamia mahdollisuuksia apteekin kehittämisessä. Kouvolassa opit otettiin haltuun koko henkilökunnan voimin. 

”Meillä kaikki järjestelmän tarjoamat raportit ja tiedot ovat kaikkien käytettävissä ja hyödynnettävissä omien hyllyjen kehittämiseksi.”

Raporteista dataa kampanjoiden suunnittelun avuksi

MAXXista on iso apu etenkin myyntilukujen tarkastelussa. Raportteja pystyy hakemaan monesta eri näkökulmasta, joten dataa voi hyödyntää esimerkiksi myymäläsuunnittelussa, hyllyttämisessä ja kampanjoissa. Kauppakeskus Veturin apteekki kuuluu Hyvän Mielen Apteekit -ketjuun, mikä lisää osaltaan kampanjoiden määrää. MAXXin avulla henkilökunnan on helppo suunnitella ja toteuttaa kampanjat itsenäisesti.

”On loistavaa, miten ketterästi MAXXissa pystyy toteuttamaan ja seuraamaan erilaisia kampanjoita sekä niistä saatua hyötyä. Kampanjassa mukana olevan tuotteen myyntiä on vaivatonta verrata vaikka edellisen kuukauden tai vuoden myyntiin. Tilanteen näkee yhdellä napinpainalluksella”, apteekkari sanoo.

Kauppakeskus Veturin apteekissa MAXXin raportteja on hyödynnetty esimerkiksi silloin, kun on pohdittu tuotteiden paikkojen vaihtamista hyllyssä – vilkaisu kyseisen hyllyn kateraporttiin on saanut hylkäämään vaihtoajatukset. Hyllyvastaavat seuraavat myös raporteista tarkasti, mikä tuote missäkin hyllyssä myy. Jos jotain tuotetta menee vain harvakseltaan, voidaan miettiä, tarjotaanko sitä palvelutuotteena tietyille asiakkaille, vai poistetaanko kokonaan valikoimasta ja tilataan tarvittaessa.

Viimeksi Kauppakeskus Veturin apteekissa on innostuttu hinnoittelukertoimista. Kertoimia voi muuttaa erilaisiksi eri hintaisilla tuotteilla, ja MAXXin avulla näkee heti, miten muutokset ovat vaikuttaneet myyntiin. 

Osaaminen karttuu vastuun myötä

”Kampanjoinnista vastaava farmaseutti käy myyntiä ja sen toimintalogiikkaa läpi kollegoidensa kanssa. On motivoivampaa katsoa tilannetta kollegoiden kesken, kuin että pomo määräisi, miten toimitaan”, Smal pohtii.

Kun vastuuta on jaettu, ehtii jokainen keskittyä omiin tuotteisiinsa huolella. Silloin tuotetietouskin kehittyy, ja on helppo innostua ja kertoa oman tuoteryhmän uutuuksista. 

Vastuulliset tehtävät ovat tuoneet työhön intoa, mielekkyyttä ja muutoksia. Smal pitää hyvänä esimerkkinä sitä, että hän ei itse enää osallistu markkinointiin.

”Asiat suunnitellaan ja sovitaan minusta riippumatta. Tekeminen lähtee henkilökunnasta, minulle käydään vaan jälkikäteen kertomassa, mitä on tehty ja miten on mennyt”, Smal kertoo.

Kun jokainen vastaa tilaamistaan tuotteista, tulee myyntiä seurattua erityisen tiiviisti. Vaikuttaako jonkun tuotteen alennus kenties muuhun saman tuoteryhmän myyntiin? Entä lisääkö kampanja koko hyllyn myyntiä, vai heijastuuko se vain yhteen tuotteeseen? MAXXin raportit tarjoavat päätösten pohjaksi paljon tietoa. Siten henkilökunnan on helppo hoitaa työnsä itsenäisesti, ja toimenpiteiden tarkka suunnittelu kasvattaa myös myyntiä.

Kauppakeskus Veturin apteekki MAXX järjestelmä
Apteekkari Jaana Smal on jakanut vastuuta työntekijöilleen suunnitelmallisesti.