Takaisin

ASIAKAS
Nurmeksen 2. Porokylän apteekki / Porokylän apteekki
Apteekkari Päivi Harjunen
9 työntekijää
Noin 64 500 reseptiä vuodessa


Apteekkari Päivi Harjunen asetti muutaman ison tavoitteen, kun hän kesän alla sai Nurmeksen 2. Porokylän apteekin hoitaakseen. Tavoitteisiin pääsemiseen hän valjasti uuden apteekkijärjestelmän ja tuekseen hän otti koko henkilökunnan.

”En halunnut liian montaa muutosta kerrallaan. Minusta on hyvä edetä vähitellen, antaa kaikille tilaa oppia ja sopeutua uuteen”, Päivi Harjunen kertoo.

Hän ei siirtänyt apteekkia uusin tiloihin, eikä tehnyt remonttia. Apteekkijärjestelmän vaihdon Salixista MAXXiin hän harkitsi myös tarkkaan, vaikka loppujen lopuksi hän totesi, että se oli ainoa oikea päätös hänen tavoitteidensa kannalta.

Lyhyemmät jonot, enemmän asiakkaita

”Isoimmat tavoitteeni oli lyhentää jonotusaikaa, hankkia uusia asiakkaita, lisätä myyntiä sekä parantaa asiakaspalvelua yksinkertaistamalla työprosesseja. Nämä tavoitteet kerroin Receptumin Sanna Pietiäiselle, jonka kanssa suunnittelimme, miten voimme MAXXia hyödyntämällä päästä tavoitteisiin”, Harjunen kertoo.

Porokylän apteekki sijaitsee pienessä liikekeskuksessa valoisissa ja toimivissa tiloissa. Asiakkaat ovat kaikenikäisiä, mutta 8 000 asukkaan kaupungissa seniorit ovat koko ajan lisääntyvä ikäryhmä. Ja iäkkäämmillä tuppaa olemaan paljon reseptejä ja monenlaisia lääkityksiä, joiden käsittelyyn menee aikaa.

”Apteekin asiakasjonoista oli ollut purnausta. Jonojen purkamiseen päästiin heti MAXXin helpon reseptinkäsittelyn avulla. Asiakastiskillä palvelu paranee myös koko ajan, koska olemme alkaneet heti hyödyntää apteekkijärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia. Olemme lisänneet muun muassa tuoteinfoja ja sopivia itsehoitotuotteita lääkehoidon tueksi sekä ottaneet käyttöön erilaiset palvelutapaukset. Videonäyttöjen avulla myös asiakkaiden opastus on parantunut”, Harjunen kertoo.

Apteekissa ei tarvinnut perustaa uusia suoratoimituspisteitä, vaan toiminnan tehostaminen riitti. Jo kuukaudessa jonot ovat lyhentyneet ja myös apteekin keskiostot ovat kasvaneet muutamalla eurolla. Paremman ja kohdennetumman tuotevalikoiman uskotaan tuovan lisää asiakkaita.

Laajemmat toimenkuvat, sujuvammat prosessit

Liiketoiminnallisten tavoitteiden lisäksi apteekkari Päivi Harjunen toivoi, että MAXXin uudet toimintamallit lisäisivät työtyytyväisyyttä. Ennen muutoksia hän keskusteli ohjelmiston vaihdosta kaikkien työntekijöiden kanssa kahden kesken ja kuunteli näiden ajatuksia.

”Kaikki suhtautuivat positiivisesti muutokseen. Uusi proviisorimme Antti Airaksinen otti perehdytyksen myös asiakseen ja teki kaikille hyviä harjoitustehtäviä heti, kun saimme koulutuskoneet ja MAXXin käyttöön. Kun Receptumin omat kouluttajat tulivat, meillä oli porukka, joka osasi kysyä täsmäkysymyksiä ja hyötyi koulutuksesta täyspainoisesti”, Harjunen kertoo.

Apteekissa kaikilla on nyt entistä laajemmat työnkuvat ja enemmän vaikutusvaltaa asioihin. Tekniset työntekijät voivat hoitaa helposti esimerkiksi laskutusta, varastonvalvontaa ja tavaroiden vastaanottamista sekä tavarantilausta, joka oli ollut aikaisemmin apteekkarin tai proviisorin työtä. Kaikki ovat tyytyväisiä järjestelyihin ja asiat sujuvat.

”On hienoa myös, että olen voinut antaa tämän prosessin yhteydessä vastuuta muille asioista, jotka eivät välttämättä ole sitä minun ydinosaamistani esimmerkiksi tietotekniikan osalta”, Harjunen sanoo.

Hän on kiitollinen paitsi aktiiviselle henkilökunnalleen myös receptumlaisille: ”Olen saanut pelkästään hyvää palvelua sekä isoissa että pienissä asioista. Aina on heti vastattu kysymyksiin ja ollut positiivinen fiilis. Receptumilla on mahtava ja ratkaisukeskeinen asenne tekemiseen”, Harjunen kiittelee.