Kansallisen lääkityslistan, eli Kanta-lääkityslistan ensimmäisen vaiheen käyttöönotto siirtyi maaliskuusta toukokuulle 2022. Ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön rakenteinen annostus reseptien sähköistyksessä. Lisäksi lääketietokannan tietosisältöjä laajennetaan.

MAXX-ohjelmassa lääketietokannan tietosisältöjen laajennokset näkyvät muutoksina erillisselvitysten valinnassa sekä biosimilaarien eReseptitallennoksiin liittyvinä muutoksina.

Kanta-lääkityslistan käyttöönotto etenee vaiheittain ja sen on suunniteltu valmistuvan vuoden 2030 loppuun mennessä. Apteekkijärjestelmillä on vaatimuksena mahdollistaa uudessa muodossa oleva sisältö heti ensimmäisessä vaiheessa. Potilastietojärjestelmillä on siirtymäaika vuoden 2024 loppuun saakka, minkä vuoksi kaikki uudet ominaisuudet eivät ole heti nähtävissä kaikilla uusilla resepteillä.

Kanta-lääkityslistalla pyritään yhdenmukaistamaan potilaiden lääkitystietoja ja helpottamaan tiedonkulkua terveydenhuollon eri toimijoiden välillä. Lääkityslista tukee moniammatillisia, organisaatiorajoja ylittäviä lääkehoidon prosesseja. Yhtenäisen valtakunnallisen lääkityslistan avulla vältetään nykyisten lääkityslistojen kirjaaminen useaan eri järjestelmään, kuten potilaan tietoihin, lääkkeenjakotaulukoihin, kertomusteksteihin, hoitoyhteenvedolle ja potilaskorttiin. Lääkityslistasta hyötyvät lääkkeen käyttäjä, lääkehoitoon osallistuvat ammattilaiset ja terveydenhuollon palveluntarjoajat.

Suurin osa MAXX:n muutoksista on ”konepellin alla” ja näkyviä muutoksia on vain vähän. Näkyvät muutokset ovat rakenteinen annosohje, sen muodostaminen tai korjaaminen sekä erillisselvityskoodin valitseminen.

Tarkemmat ohjeet julkaistaan MAXXnetissä lähempänä käyttöönottopäivää 1.5.2022.