Näillä vinkeillä kaikki irti verkkokoulutuksista

Jotta verkkokurssin anti olisi mahdollisimman hyvä ja sen opit saataisiin parhaiten hyödynnettyä, ei kurssille kannata hypätä suin päin.

Suunnittele huolella

  • Tehkää suunnitelma kurssin läpikäymisestä. Onko tarkoitus, että vain yksi henkilö käy kurssin ja mahdollisesti tiivistää sisällön muulle henkilökunnalle? Vai onko jokaisella mahdollisuus osallistua?
  • Jos osa apteekin henkilökunnasta käy kurssin, vaihtoehtona olisi paloitella kurssi siten, että kaikki käyvät kurssia samaan tahtiin. Viikoittain käydään yhdessä läpi, miten asiat saadaan sulautettua oman apteekin toimintamalliin.

Varaa riittävästi aikaa

  • Verkkokurssi olisi hyvä olla itsenäinen osa työpäivää, jotta opiskeluun ja asioiden sisäistämiseen on rauha.
  • Verkkokurssin voisi suorittaa jopa etäpäivänä, mikäli sellaisia on apteekissa käytössä. Näin normaalit apteekit askareet eivät pysäytä oppimishetkeä.

Hyödynnä yhteenvetoa

  • Kurssista on syytä tehdä yhteenveto, joka kannattaa käydä läpi muiden kanssa. Samalla voidaan miettiä yhdessä, miten opittu viedään käytäntöön sekä milloin ja miten mitataan uudistusten ja muutosten tehoa ja tuloksia.

Antoisia oppimishetkiä! Tutki kurssitarjontaamme MAXXnetistä.