Myynninmukainen tilaustapa automatisoi tilauksia

Tuotekohtaisista hälytysrajoista ja tilauseristä huolehtimisen voi unohtaa, kun käytössä on MAXXin Myynninmukainen tilaustapa. Tuotteiden myynnin kasvaessa tai laskiessa, myyntitilastoihin perustuva tilaustapa muuttaa tuotteiden tilausmääriä automaattisesti, joten varastossa on aina oikea määrä oikeita tuotteita.

Myynninmukainen tilaustapa helpottaa esimerkiksi lakisääteisestä velvoitevarastosta sekä viikonlopun ruuhkiin tai tavarantoimituskatkoksiin varautumista. Myös vanhenevien ja seisovien tuotteiden määrä pienenee. Samalla varastoon sidottu pääoma kiertää ja apteekin toimitusvarmuus ja hyvä palvelutaso ovat aina hyvällä tasolla.

Apua Myynninmukaisen tilaustavan käyttöönottoon saat Receptumilta. Ota yhteyttä koulutus@receptum.fi.