Biologisten lääkkeiden lääkemääräyksiä on voitu määrätä 1.1.2023 lähtien vain enintään vuodeksi. THL:n tiedotteen mukaisesti apteekin tulee varmistaa, että asiakkaalle ei toimiteta lääkettä yli vuoden vanhalla 1.1.2023 jälkeen määrätyllä biologisen lääkkeen lääkemääräyksellä. Tämä tulee kuitenkin toteuttaa siten, että asiakkaan lääkehoito ei vaarannu. 

MAXX-ohjelmaan on tuotu ilmoituksia, joilla huomautetaan 1.1.2023 jälkeen määrätyn biologisen lääkkeen lääkemääräyksestä, jonka voimassaoloaika ylittää yhden vuoden. Huomautusten näkymiseksi apteekilla tulee olla käytössä uusi reseptilistaus.