Mitkä yhdeksän asiaa kannattaa tietää syksyn muutoksista eReseptiin

Sähköinen resepti uudistuu ensi syksyn aikana tavalla, joka tuo muutoksia niin lääkärin kuin apteekkien työhön. Kokosimme yhteen yhdeksän asiaa, mitä apteekkien kannattaa tietää eReseptin tulevista muutoksista.

  1. Apteekit voivat jatkossa tehdä teknisiä korjauksia lääkemääräyksiin ilman, että lääkäriltä tarvitsee kysyä korjauksiin lupaa.
  2. Lääkäri voi lisätä sähköiseen reseptiin kiellon sen uusimisesta joko kirjoitusvaiheessa tai myöhemmin korjauksena.
  3. Potilaat voivat tehdä reseptin uudistamispyynnön omakanta-palvelun kautta.
  4. Kokonaan toimitettua sähköistä reseptiä voidaan korjata.
  5. Pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia PKV-lääkkeitä ja huumausaineiksi luokiteltavia lääkkeitä saa määrätä enää vain sähköisellä reseptillä.
  6. Sähköisiä reseptejä voidaan määrätä myös henkilötunnuksettomille potilaille. Nämä haetaan apteekeista vain potilasohjeen tunnisteella eikä niihin voi tehdä uusimispyyntöjä.
  7. Sähköinen resepti voidaan laatia myös ulkomaanostoa varten. Reseptikeskus estää näiden toimittamisen suomalaisista apteekeista. Ulkomaan matkaa varten reseptistä voidaan tulostaa jäljennos.
  8. Syksyllä muutosten jälkeen eReseptillä on myös mahdollista kirjoittaa erityislupavalmisteita.
  9. Apteekkien kannattaa olla tietoisia, että asiakas voi omakanta-palvelun kautta kieltää reseptin näkymisen kaikkia reseptejä haettaessa.

 

Nämä eReseptin muutokset tulevat voimaan syys-lokakuun aikana. Apteekkien on otettava eReseptien muutokset käyttöön lokakuun loppuun mennessä. MAXX-apteekkijärjestelmää käyttäville muutokset tulevat automaattisesti voimaan syyskuun ohjelmapäivityksen yhteydessä.