"Ovatko tietoni turvassa teidän apteekissanne?" Henkilökuntaa on hyvä kouluttaa etukäteen vastaamaan kuluttajien kysymyksiin. Receptum on luonut asiakkailleen mallipohjan tietosuojaselosteesta, josta apteekin on helppo lähteä liikkeelle.

Apteekin ja asiakkaan välisen luottamuksen säilyttämiseksi koko henkilöstön on hyvä olla tietoinen apteekin käytännöistä tietosuojakysymyksiin liittyen.

Tietosuojaseloste on avain apteekin asiakasviestintään. Apteekin ajantasainen tietosuojaseloste avaa apteekin asiakkaalle, miten hänen henkilökohtaiset tietonsa on suojattu apteekissa. Tällä tasolla apteekin henkilöstö voi viestiä asiasta myös asiakkaan kanssa asioidessaan ja osoittaa ymmärryksensä asiakkaan tietojen luotettavasta käsittelystä. Tietosuojaselosteen voi antaa asiakkaalle esimerkiksi tulostettuna asioinnin yhteydessä, jos tietosuoja-asiat nousevat keskustelun aiheeksi.

Receptum on luonut asiakkailleen mallipohjan tietosuojaselosteesta, josta apteekin on helppo lähteä liikkeelle laatiessaan tai päivittäessään ajantasaista tietosuojaselostetta asiakkailleen. On muistettava kuitenkin, että apteekin omien tietoturvallisten toimintatapojen tulee olla kunnossa, jotta selosteen asiakaslupaukset täyttyvät.

Mallipohja tietosuojaselosteesta sekä vinkkejä tietoturvallisiin toimintatapoihin löytyvät MAXXnetistä.