Mitä perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan hoidettavaksi merkitsee apteekeille?

Perustoimeentulotuen maksaminen siirtyy kunnilta Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. Tämä tuo myös apteekkien toimintaan muutoksia, joita parhaillaan valmistellaan Kelan hanketta koskevissa työryhmissä.

Receptum on mukana suunnittelemassa perustoimeentulotuen maksamiseen liittyvää apteekkien ja Kelan välistä sähköistä tiedonvälitystä. Otimme selvää, mitä perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan hoidettavaksi merkitsee apteekeille.

“Perustoimeentulotuen päätös sisältää sen, että terveydenhuollon ammattihenkilön määräämät lääkkeet ja muut valmisteet korvataan toimeentulotuesta. Apteekkikulut ovat iso osa toimeentulotukea. Käytännössä jokainen toimeentulotuen saaja saa myös maksusitoumuksen apteekkiostoihin. Apteekkiostot ovat noin 15-20 miljoonaa euroa toimeentulotukimenoista vuodessa”, kertoo hankepäällikkö Heli Kauhanen Kelalta.

Paperisista maksusitoumuksista sähköiseen tiedonvaihtoon

Hankkeen yhtenä tavoitteena on siirtää nykyinen paperisiin maksusitoumuksiin pohjautuva käytäntö sähköiseen tiedonvaihtoon apteekkien ja Kelan välillä.

“Alustava ajatus on, että toimeentulotukipäätöksestä menee sähköinen tieto apteekkiin, jolloin tieto on jo apteekissa olemassa, kun kyseinen henkilö asioi apteekissa. Apteekista tulee sähköinen tieto Kelalle, että nämä valmisteet on ostettu toimeentulotukena. Apteekki laskuttaa Kelaa erikseen näistä ostoista”, Kauhanen tiivistää.

Toimeentulotukeen liittyvien tietojen saanti ja luovutus vaativat muutoksia lainsäädäntöön, joten lopullinen tarkka käytäntö sähköisessä tiedonvaihdossa apteekkien ja Kelan välillä on vielä avoin.

Apteekeille hyvä muutos

“Vaikka muutos on suuri, se on apteekeille hyvä asia. Kaikille maksusitoumuksille tulee yhtenäiset pelisäännöt ja ohjeet paikkakunnasta riippumatta. Perustoimeentulon maksusitoumuksien laskutus siirtyy osaksi Kela-laskutusta, mikä helpottaa ja yksinkertaistaa apteekkien toimintaa”, Receptumin toimitusjohtaja Juha Antila kertoo.

“Tällä hetkellä apteekkien ei vielä tarvitse valmistautua muutokseen millään tavalla. Kun olemme lähempänä muutoksen toteutusta ensi vuonna, tulemme hyvissä ajoin informoimaan asiakkaitamme. Kelalta tulee ohjeistus toimeentulotuen käsittelyn pelisäännöistä ja me kerromme asiakkaillemme, miten käytännössä kannattaa toimia, jotta muutoksesta saa kaiken hyödyn irti”, Antila kertoo.

Apteekeille perustoimeentulon siirtyminen Kelan hoidettavaksi tarkoittaa vuoden 2017 alusta lähtien, että

  • apteekkeihin annettavat perustoimeentulotuen maksusitoumukset myöntää Kela kuntien sijaan,
  • Kela huolehtii perustoimeentulotuella korvattujen ostojen tilittämisestä apteekeille,
  • Kela ohjeistaa apteekit maksusitoumusten käsittelyyn liittyvissä asioissa,
  • apteekkijärjestelmiin tehdään tarvittavat muutokset hyvissä ajoin ennen toimeenpanoa.