MAXX Hoitotieto helpottaa yhteistyötä

MAXXiin integroitu MAXX Hoitotieto helpottaa viestintää apteekin ja esimerkiksi hoitokodin, palvelupisteen tai kotisairaanhoidon välillä. MAXX Hoitotieto kuuluu MAXX-pakettiin, eikä siitä peritä erillistä maksua.

Kaikki viestit kulkevat sähköisesti ammattilaisten välillä ja palvelu on käytettävissä myös mobiilisti. Viestin voi lähettää apteekkiin vaikka samantien hoitajan vieraillessa asiakkaan luona tai tarkistaessaan hänen lääkitystään. Myös uusista annosjakelun asiakkaista voi ilmoittaa apteekille sähköisesti.

Kun tilauksia ja päivityksiä ei enää hoideta paperilla ja puhelimitse, tiedot muutoksista tulevat sähköisesti, jolloin apteekilla on aina viimeisin tieto käytössään. Apteekin aikaa säästyy, kun asiakkaan kanssa sovitaan tietty päivä ja kellonaika, jolloin esimerkiksi seuraavan viikon tilaus on oltava perillä. Annosjakelua tehtäessä kullekin asiakkaalle lähetetyt viestit näkyvät asiakaskohtaisesti. Viesteistä muodostuu aina myös Hoitotieto-palvelutapaus.

Apteekki voi lähettää joko potilaskohtaisia tai ryhmäkohtaisia viestejä yleisistä koko hoitokotia tai -ryhmää koskevistaa asioista.

Lisätietoja MAXX HelpDeskistä. MAXXnetistä löytyvät myös opastusvideot aiheeseen liittyen.