Vähemmän klikkauksia ja enemmän aikaa asiakkaan kohtaamiseen. Siinä Receptumin tärkeimmät askeleet MAXXin reseptinkäsittelyn päivittämisessä. Tule testaamaan, miten olemme onnistuneet!

Jos olet milloinkaan halunnut vaikuttaa apteekkijärjestelmän kehittämiseen, niin nyt on tilaisuutesi. Farmasian Päivillä marraskuun lopussa pääsee nimittäin testaamaan MAXXin päivitettävää reseptinkäsittelyä ja antamaan palautetta, jolla voi vielä vaikuttaa kehitystyöhön.

“Olemme keränneet viimeiset kolme vuotta apteekin työntekijöiden huomioita ja muutostoiveita MAXXin reseptinkäsittelyn päivittämiseksi. Palaute on ollut todella arvokasta ja olemme siitä hyvin kiitollisia. Nyt olemme kehitystyön testausvaiheessa ja teemme viimeisiä viilauksia. Odotamme innolla farmasistien palautetta siitä, miten olemme onnistuneet”, sanoo Receptumin kehityspäällikkö Sanna Pietiäinen.

Alun perin MAXXin reseptinkäsittely oli tarkoitus päivittää uuteen tämän vuoden puolella. Kelan kehitystyö reaaliaikaisesta korvauskatosta toi työhön kuitenkin pienen viiveen. Siihen liittyvät muutokset MAXXiin haluttiin saada ensin valmiiksi apteekeille, joten reseptinkäsittelyn päivitys siirrettiin suosiolla ensi vuoden puolelle.

“Näin apteekeillekaan ei tule liikaa muutoksia ja uudistuksia kerralla”, Receptumin koulutuskoordinaattori Miia Träff jatkaa.

Reseptinkäsittelyyn liittyy paljon yksityiskohtia ja siihen vaikuttaa niin moni asia, että päivitys kannattaa tehdä isompana kokonaisuutena. Siksi päivittäminen tehdään huolella ja hosumatta.

Yhden vaiheen tästä kehityskokonaisuudesta Receptum on silti jo tuonut apteekkien käyttöön, nimittäin MAXXin loppuinfon. Loppuinfo tuo farmasistille tärkeää tietoa lääkeneuvontaan ja toiminnallisuuksia, joilla terävöitetään asiakaspalvelua. Asiakkaan kanssa on nyt ketterää hoitaa monia asioita ja tuoda samalla apteekin osaamista paremmin esiin.

Apteekkialan suurin testaustapahtuma

Pietiäinen ja Träff ovat Farmasian Päivien testaustapahtumasta innoissaan. He laskeskelevat, että yhtä suurta apteekkialan testaustapahtumaa ei ole aiemmin järjestetty Suomessa. “Ja mitä enemmän ihmisiä testissä on mukana, sitä suuremmalla todennäköisyydellä reseptinkäsittelystä tulee oikeanlainen, kun saamme palautetta ja voimme vielä tehdä hienosäätöä.”

Kehitystyö ja sen yksityiskohdat ovat herättäneet tunteita myös Receptumin sisällä. Talon omat farmasistit ja MAXXin ohjelmistokehittäjät ovat pohtineet paljon, miten yksityiskohdat ratkaistaan uudistuvassa reseptinkäsittelyssä ja mitkä asiat ovat tärkeitä.

“Meistä onkin tosi arvokasta, että Farmasian Päivillä nimenomaan farmaseutit pääsevät testaamaan MAXXin reseptinkäsittelyä. Toivomme heidän antavan tarvittaessa rankkaakin palautetta ja esittävän muutostoiveitaan. Nyt on vielä mahdollisuus vaikuttaa ja olla todellakin kehitystyön eturintamassa”, Träff sanoo.

“Eikä haittaa, vaikka MAXX ei olisi entuudestaan tuttu ohjelma. Meillä on Farmasian Päivillä receptumlaisia auttamassa testaamisen alkuun”, Pietiäinen sanoo ja jatkaa:

“Useinhan kaikkein kovimmin huutavat saavat mielipiteensä esiin. Nyt myös ne hiljaisimmat pääsevät kertomaan käsityksensä ja heitä kuunnellaan aidosti.”

Receptumin kehityspäällikkö Sanna Pietiäinen (vas.) ja koulutuskoordinaattori Miia Träff odottavat innolla, minkälaisia kehitysehdotuksia Farmasian Päivien testaajilla on päivitettävään MAXXin reseptinkäsittelyyn.

Puolet enemmän aikaa asiakaspalvelulle

Mutta miten MAXXin reseptinkäsittely oikein muuttuu? Alun perin MAXXin reseptinkäsittely rakennettiin paperireseptille. eReseptin ja digitalisaation myötä koko reseptinkäsittelyn ajatusmaailma on muuttunut. Siksi MAXXia on kehitettävä tältä osin.

Pietiäinen ja Träff lupaavat, että uudistuksen jälkeen reseptinkäsittely on aiempaa selkeästi sujuvampaa ja nopeampaa.

“Hyödynnämme nyt aidosti digitalisaatiota. Turhat vaiheet on karsittu ohjelmasta pois ja etenkin klikkausten määrää on vähennetty. Tämä tekee reseptinkäsittelyn vähintään puolet aiempaa nopeammaksi”, kaksikko sanoo.

MAXXissa reseptin toimittamiseen päästään saman tien järjestelmän perusnäkymässä, joten toiminta on aiempaa huomattavasti suoraviivaisempaa. Aikasäästö on merkittävä.

“Haluamme, että farmaseutilla menee reseptin käsittelyyn mahdollisimman vähän aikaa. Ei siksi, että asiakaspalvelutilanne nopeutuisi, vaan että reseptin toimittamisessa tekninen vaihe sujuisi mahdollisimman sukkelasti. Näin farmasistilla on nykyistä enemmän aikaa palvella asiakasta ja käyttää farmaseuttista asiantuntemustaan asiakkaan hyväksi”, Pietiäinen sanoo.

“Lämpimästi tervetuloa Farmasian Päiville ja testaamaan MAXXin reseptinkäsittelyä. Testaajien kesken arvotaan mukavia palkintoja, joten senkin vuoksi kannattaa osallistua. Meidät löytää osastolta 2 C 60”, Sanna Pietiäinen ja Miia Träff sanovat.