Lääkekorvausjärjestelmän uudistaminen tuo isoja muutoksia apteekeille

Parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan jo toista esitystä lääkekorvausjärjestelmän uudistamiseksi. Uudistamisen tavoitteena on parantaa lääkekorvausjärjestelmää ja tuoda valtiolle säästöjä muun muassa alkuomavastuun avulla. Lakiesitys on elokuun tietojen perusteella tulossa toiselle lausuntokierrokselle loppuvuoden aikana.

“Alkuomavastuun käyttöönotto edellyttää suuria tietojärjestelmämuutoksia sekä apteekkien että Kansaneläkelaitoksen järjestelmiin. Tärkeimmät edellytykset alkuomavastuun käyttöönotolle ovat siirtyminen reaaliaikaiseen tiedonvälitykseen apteekkien ja Kansaneläkelaitoksen välillä sekä suorakorvaustietojen sähköisen tiedonvälityksen laajentaminen niin, että apteekille välitetään myös reaaliaikainen tieto vakuutetun alkuomavastuukertymästä”, lakiesityksen perusteluissa kerrotaan.

Tämä vaativa tietojärjestelmien muutostyö ja reaaliaikaisesti liikkuvien tietojen oikeellisuuden testaus ja pilotointi on jo käynnissä.

Ruotsissa ominaisuudet jo toteutettu

“Olemme saaneet Ruotsista jo hyvää kokemusta reaaliaikaisen raportoinnin ja alkuomavastuun toiminnallisuuden toteuttamisesta MAXXiin ja tulemme toteuttamaan Suomessa molemmat toiminnallisuudet Ruotsista saamiemme hyvien kokemusten mukaan”, Receptumin toimitusjohtaja Juha Antila kertoo.

Apteekkien MAXX-ohjelmisto on Ruotsissa käytössä muun muassa Boots-apteekkiketjussa.

“Pilotoimme ensimmäisten apteekkien kanssa reaaliaikaista Kela-erien raportointia lokakuussa. 1.4.2015 mennessä kaikki MAXX-ohjelmistoa käyttävät apteekit ovat reaaliaikaisen raportoinnin piirissä”, Antila kertoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan alkuomavastuun käyttöönoton jälkeen apteekkien ja Kansaneläkelaitoksen välinen tiedonsiirto lisääntyy 30 miljoonasta kerrasta 60 miljoonaan kertaan vuodessa.

Muutoksia apteekin toimintatapoihin

Reaaliaikainen tiedonsiirto apteekkien ja Kelan välillä tuo muutoksia myös apteekkien toimintatapoihin. Tällä hetkellä apteekin laskutustiedot siirtyvät erämuotoisesti Kelaan apteekin itse määrittelemin väliajoin, tyypillisesti 4-30 kertaa kuukaudessa. Muutosten jälkeen Kelaan menee tiedot välittömästi, kun apteekki on merkinnyt järjestelmässä ostoksen toimitetuksi.

Muutos tulee vaikuttamaan erityisesti niiden apteekkien toimintaan, jotka ovat tähän mennessä lähettäneet tiedot Kelaan harvemmin kuin joka päivä. Käytännössä apteekin toimittamiin reseptiostokertoihin muutosten tekeminen ei onnistu toimittamispäivän jälkeen. Jos apteekissa on ollut tapana korjailla ostokertoja vielä laskutuksen yhteydessä, niin tämä ei enää jatkossa ole mahdollista.

Alkuomavastuu tulossa myös Suomeen

Reaaliaikainen raportointi valmistelee alkuomavastuun käyttöönottoa Suomessa. Jatkossa lääkekorvauksen laskentaa varten on tärkeää, että Kela saa tiedon lääkeostoista ja kuluvan vuoden kumulatiivisesta lääkeostojen yhteissummasta lähes reaaliaikaisesti.

Alkuomavastuu on tulossa näillä näkymin Suomessa käyttöön vuoden 2016 alussa. Ensimmäisen lakiesityksen luonnoksen mukaan Suomessa tulisi käyttöön vuosikohtainen alkuomavastuu. Tässä mallissa potilaalla olisi lääkkeissä vuosittainen alkuomavastuu tiettyyn eurorajaan asti, jonka jälkeen lääkkeet korvattaisiin korvausluokkien mukaisesti kyseisen vuoden loppuun asti. Seuraavan vuoden alussa lähdettäisiin liikkeelle taas alusta.

Koska lääkekorvausjärjestelmää uudistava lakiesitys on hallituksen tekemien lisäsäästöpäätösten vuoksi sosiaali- ja terveysministeriössä uudessa valmistelussa, siihen voi tulla isompiakin muutoksia, myös alkuomavastuun toteutustapaan. Valmisteilla oleva lakiesitys on tulossa uudelle lausuntokierrokselle vuoden loppupuolella.

Tätä artikkelia varten on keskusteltu Receptumin asiantuntijoiden lisäksi Kelan ja Sosiaali- ja terveysministeriön lääkekorvausjärjestelmän uudistamista ja alkuomavastuuta valmistelevien asiantuntijoiden kanssa.