Korttiostosta voi nyt jättää apteekin paperisen kuitin kokonaan pois

Tätä vinkkiä harva tietää. Kun asiakas maksaa ostoksensa apteekissa maksukortilla, apteekin ei tarvitse tulostaa omaa kuittia paperille. Konekielinen kuitti riittää.

Apteekkien ei tarvitse arkistoida kuittitositteita paperille, mikä säästää työntekijöiden aikaa. Paperisten tositteiden säilytys vie myös paljon tilaa verrattuna, että samat tositteet säilytetään vain kirjallisena.

Finanssialan Keskusliiton mukaan maksunsaajan tulee säilyttää pankkikorttitapahtumien maksupäätetositteita tai tapahtumaan liittyviä konekielisiä tietoja. Maksunsaajan on pyydettäessä esitettävä pankille yksilöityä tapahtumaa vastaava tosite tai tuloste maksutta. Tositteet tai tiedot tulee säilyttää turvallisesti siten, ettei niiden tietoja joudu ulkopuolisille.

MAXXissa näin tehdään juuri näin. Kaikkien kuittien tiedot tallentuvat MAXXin kontrollinauhalle ja tiedot varmuuskopioituvat sieltä automaattisesti ja tietoturvallisesti. Kuittien tiedot varmuuskopioituvat myös toiseen sijaintiin, silloin kun apteekilla on etävarmistus käytössä. Konekieliset tiedot säilyvät MAXXissa vaikka ikuisesti jos niin halutaan. Kirjanpitolain mukaan tositteita tulee säilyttää vähintään kuusi vuotta tilikauden päättymisen jälkeen.

MAXXin kassa-asetuksista löytyy kohta, jossa voi valita miten haluaa kaupan kuitin korttimaksusta tulevan.

kaupankuitti