Apteekkarit ottavat hallituksen apteekkityöryhmän esitykset maltillisesti vastaan. Kilpailua ei pelätä, jos se on järkevää ja reilua.

Apteekkityöryhmän esityksen tarkoituksena on lisätä apteekkien kilpailua ja niiden määrää. Linjauksissa on ehdotuksia, jotka liittyvät muun muassa kustannusten muodostumiseen, apteekkilupajärjestelmään sekä apteekkiveron määräytymiseen.

Koko esityksen voi lukea täältä.

Apteekkarit suhtautuvat esitykseen rauhallisesti

”Esitys on vielä yleisellä tasolla, vailla konkretiaa”, muistuttaa Risto Holma Lauttiksen apteekista Helsingistä. ”Mutta ainakin linjaus, että apteekit nähdään olennaisena osana terveydenhuollon ketjua, on hyvä asia.”

Samaa sanoo Heino Pernilä Paimion apteekista. ”Lääkealaakin on kehitettävä osana terveydenhuoltoa. Lähtökohtana pitää olla nykyisen järjestelmän hyvien puolien kehittäminen.”

Katteet kohdilleen

Apteekkityöryhmän esityksessä muun muassa lääketaksoja halutaan tarkastella nykyistä tiheämmällä aikavälillä. Ajatus kelpaa Pernilälle. ”Viimeksi niihin onkin koskettu 1980-luvulla. Ennen myytiin enemmän keskihinnan lääkkeitä, nyt tilanne on muuttunut ja myynnissä on joko halpoja tai tosi kalliita lääkkeitä.”

Kalliista lääkkeestä saatava kate on apteekille paljon ohuempi kuin halvemman lääkkeen kate. Lääketaksat ja progressiivinen apteekkimaksu kurittavat isoimpia apteekkeja.

”Lääketaksat ja hinnoittelu ovat ikuinen keskustelunaihe. Kalleimpia lääkkeitä saatetaan toimittaa nyt jopa tappiolla, ja se on kannattavuuden kannalta haastavaa”, sanoo Holma.

Sotesta uusia mahdollisuuksia?

Hallituksen sote-ratkaisut ovat vielä levällään, mutta tulevaisuudessa apteekit voisivat ottaa isompaa vastuuta hoitoketjussa – myös esityksessä viitataan tähän.

Apteekkareille ajatus maistuu.

”Meillä on koulutettu henkilökunta, ja voisimme antaa esimerkiksi rokotuksia kuten Britanniassa tai tehdä hoitajatason toimenpiteitä, kuten tikkien tai korvavahan poistoa. Tulevaisuus voi avata mahdollisuuksia, joita ei vielä osata edes ajatella”, Pernilä pohtii.

”Nytkin tarjoamme jo apua ja neuvontaa, pohdimme asiakkaan kanssa tarvitaanko lääkäriä vai selvitäänkö reseptivapailla lääkkeillä. Tämä työ ei näy suoraan terveydenhuollon tilastoissa.”

Risto Holma komppaa: ”Apteekit ovat jo osa terveydenhuollon ketjua, mekin teemme paljon yhteistyötä niin yksityisen kuin julkisen terveydenhuollon sekä kotihoidon ja yksityissairaaloiden lääkehuollossa.”

Holma sanoo seuraavansa mielenkiinnolla sote-ratkaisujen etenemistä. Jos lähiöiden terveyspalveluja alkaa kadota, apteekit ovat valmiita ottamaan vastuuta.

”Me tuotamme jo nyt paljon terveyshyötyjä. Olemme matalan kynnyksen paikka, jonne ei tarvitse varata aikaa. Asiakasta ei lasketa pois, ennen kuin ratkaisu löytyy joko lääkkeen tai lääkärille passittamisen merkeissä. Olemme myös siinä mielessä terveydenhoidon etulinjassa, että karsimme aika paljon turhia lääkärikäyntejä.”

Apteekkarit isoja veronmaksajia

Apteekkityöryhmän esityksessä halutaan selvittää mahdollisuus lääkkeiden  kotiinkuljetuspalveluiden kilpailulle – käytännössä se tarkoittanee verkkokaupan mahdollisuuksien laajentamista. Verkkokauppa on jo olemassaolevaa toimintaa, ja Pernilä näkee sen lähinnä lisäkanavana esimerkiksi oman apteekkinsa palveluun.

”Toisaalta apteekkiverkosto on sen verran tiheä, että kuinka monen asiakkaan palvelua se nopeuttaa?” hän kysyy.

Esityksen perimmäinen tarkoitus on purkaa sääntelyä ja lisätä sitä kautta apteekkien kilpailua ja määrää. Vapaampi kilpailu sopii sekä Holmalle että Pernilälle, kunhan se on aitoa.

”Fimea haluaa perustaa lisää apteekkeja paikkakunnille, missä asiakkaita on apteekkia kohden paljon. Mutta jos apteekki sijaitsee jo nyt palvelujen keskittymässä ja se on pitkään auki, mitä lisäarvoa tuo viereen tulevat toinen apteekki?” Pernilä kysyy.

Holma muistuttaa, että esitys on raakile, ja seuraa kiinnostuneesti miten se muotoutuu. ”Varmasti kilpailu lisääntyy ja kovenee. Se esityksessä on hyvää, että apteekkialan halutaan pysyvän suomalaisissa ja toivottavasti pk-yrittäjien käsissä. Apteekkarien verojalanjälki on varsin mittava, ja olisi varmasti hyvä, jos verotulot eivät pakene veroparatiiseihin.”

Kilpailu on hyvä asia – mutta sitä on ollut tähänkin asti, Holma muistuttaa.

”Toisaalta meillä on toimiva systeemi. Mitään toimivaa ei kannata rikkoa, sillä kerran rikottua on hankala korjata.