Ensisijaisesti suosittelemme tuotehinnoittelussa käyttämään tuotteiden hinnoittelussa myyntihinnoittelukoodeja, kertoimia. Jos kuitenkin tuotteelle halutaan määritellä jokin oma hinta, kannattaa samalla poistaa käytöstä myyntihinnoittelukoodin mukainen hinta, jotta MAXX tarjoaa vain haluttua hintaa.

Asiakas saa tuotteen aina halvimmalla mahdollisella hinnoittelutyypillä. Jos tuotteen tukkuhinta laskee ja myyntihinnoittelukertoimen mukainen hinta laskee halvemmaksi kuin oma hinta, asiakas saa tuotteen kertoimen mukaisella hinnalla. Tämän voi estää asettamalla tuotteelle Myyntihinnoittelukoodi-kohtaan ”Ei määritelty”.

HUOM! Vaikka tuotteen hinta nousee, ei hintatyypin ”oma hinta, käsinsyötetty” mukainen hinta muutu automaattisesti. Huolehdithan että käytte säännöllisesti läpi nämä käsin syötetyt, omat hinnat.