receptum_intra_etusivu

Uusi MAXX Intranet tuo paljon parannuksia ja helpotuksia apteekkien arkeen, työnkulkuun, viestintään ja infoähkyyn. Kokosimme tähän tärkeimmät asiat, jotka kannattaa uudesta intrasta tietää. Julkaisemme MAXX Intranetin Farmasian Päivillä 18.-19.11.2016.

1. Jokaiselle apteekille omannäköinen intranet

Jokainen apteekki voi räätälöidä uuden intranetin omalle toimintatavalleen sopivaksi. Apteekki voi ryhmitellä intranetin dokumentit, kalenterin ja ilmoitukset haluamallaan tavalla. Esimerkiksi ilmoitusten aiheet ovat täysin apteekin itse määriteltävissä ja jokaiselle aiheelle voidaan määritellä käyttöoikeudet. Siten aiheen kannalta oikeat työntekijät näkevät ilmoitukset. Ilmoituksia voi myös kommentoida ja tärkeimmät ilmoitukset voi kiinnittää omiksi suosikeikseen. Apteekki voi luoda itse omia kalenterin tapahtumatyyppejä ja luoda niille omia värikoodeja.

2. Jokaiselle työntekijälle omannäköinen intra

Apteekki voi kohdistaa ja rajata intranetin tiedot näkymään MAXXin käyttäjäroolien mukaisesti. Tällöin jokainen työntekijä näkee intranetistä oman työnsä kannalta oleellisen tiedon, mikä vähentää infoähkyä. Lisäksi intranetin etusivu on käyttäjäkohtainen, jolloin jokainen työntekijä voi muokata aloitusnäkymää omien tarpeidensa mukaisesti.

3. Dokumentteihin viralliset lukukuittaukset

Uusi intranet poistaa tarpeen viranomaisten vaatimille paperisille lukukuittauksille. Fimean toimintaohjeet täyttyvät MAXX Intranetin dokumenttien sähköisillä lukukuittauksilla. Lukukuittaukset tallentuvat MAXXiin, josta saa raportin lukukuittauksista. Jokaiseen intranetin dokumenttiin on mahdollista määritellä lukukuittaus. Dokumentteihin, joihin lukukuittausta ei tarvita, sitä ei kannata määritellä.

4. MAXXin raportit intranetiin

Apteekki voi uudessa intranetissä valita, mitkä MAXXin raportit päivittyvät automaattisesti kerran vuorokaudessa intraan. Siten esimerkiksi jokainen työntekijä pysyy ajan tasalla siitä miten apteekilla menee ja hyllyvastaavat näkevät suoraan intranetistä vastuualueellaan olevien tuotteiden myynnin.

5. Työvuorolistat ja päiväjanat

Uuteen intraan on myös integroitu HRSuunti-työvuoro-ohjelma. Muun muassa työvuorolistat ja päiväjanat näkyvät käyttäjäkohtaisesti suoraan intranetistä. Tämä helpottaa työvuorojen suunnittelua ja pitää kaikki ajan tasalla kuka on milloinkin töissä. Tämä helpottaa jokapäiväistä tiedonkulkua.

6.  Ulkoiset tiedotteet oikeille työntekijöille

Uudessa intranetissa on mahdollisuus lisätä ulkoisia tiedotteita näkymään automaattisesti valituille työntekijöille. Siten esimerkiksi annosjakelijat voivat nähdä intran etusivulta annosjakeluun liittyvät tiedotteet ja kaikki apteekin työntekijät Kelan apteekkitiedotteet. Tiedotteet lisätään MAXX Intranetiin rss-syötteiden avulla.

7. Jatkuva kehittäminen

Tuomme MAXX Intranetiin tulevaisuudessa uusia ominaisuuksia. Tulossa ovat muun muassa apteekin sisäiset viestit, jolla voidaan välittää viestejä henkilökunnan kesken, sekä  omien työtehtävien, kuten soitot lääkäreille, automaattinen näkyminen heti MAXXia avatessa. MAXX Intranetiä tullaan kehittämään aktiivisesti asiakkaidemme palautteen ja tarpeiden perusteella.

Tervetuloa tutustumaan uuteen MAXX Intranetiin Farmasian Päivillä 18.-19.11.2016.