MAXXin ohjelmistopäivityksen myötä käyttöön tulleessa uudessa loppuinfossa on monia näppäriä työkaluja helpottamassa ja nopeuttamassa apteekin arkea.
Esimerkiksi tulosteiden ottaminen, lääkeneuvonta, lääkehoidon tukeen liittyvät asiat annosteluvideoineen sekä lääkeopas ja Pharmaca Fennica löytyvät kaikki yhteen koottuna loppuinfosta. Jopa kirjoitusvirheiden korjaaminen annosohjetarralle käy helposti toimituskertaa avaamatta.

Reseptin uusimispyynnöt samalla kertaa

Loppuinfon Uusimispyynnöt-kohta näyttää selkeästi, mitkä asiakkaan resepteistä ovat vanhenemassa kuukauden sisällä. Kaikkien reseptien uusimispyynnöt voi tehdä nyt samalla kertaa. Loppuinfosta selviää myös, mistä resepteistä uusimispyyntö on jo tehty.

loppuinfo Receptum MAXX

Asiakkaan kaikkien reseptien uusimispyynnöt on helppo tehdä kerralla.

Tulosteet yhdestä paikasta

Erilaiset Kela-laskelmat sekä lisäkorvaushakemukset ja muun muassa asiakkaan tarvitsemat jäljennökset resepteistä ulkomaan matkaa varten voi tulostaa kätevästi loppuinfon Tulosteet-kohdasta.  Apteekki voi myös lisätä Tulosteet-kohtaan omia tulostettaviaan, kuten Kanta-asiakassopimuksia.

loppuinfo receptum MAXX

Lomakkeiden ja laskelmien tulostaminen on aiempaa yksinkertaisempaa.

Interaktiot selkeästi esillä

Loppuinfo näyttää myös, jos asiakkaalle on määrätty lääkkeitä, joilla on keskenään yhteisvaikutuksia. Kun interaktiot on käyty asiakkaan kanssa läpi, tieto siitä voidaan tallettaa helposti MAXXin loppuinfoon.

loppuinfo receptum MAXX

Loppuinfosta selviää, onko asiakkaan kanssa käyty läpi lääkkeiden interaktiot.