Apteekkityössä on paljon erilaisia dokumentteja, kuten toimintaohjeita ja viranomaismääräyksiä, jotka työntekijöiden on tärkeä lukea ja sisäistää. MAXXissa tällaisten dokumenttien yhteyteen voidaan liittää pakollinen lukukuittaus. Sillä varmistetaan, että tärkeä tieto on varmasti tavoittanut oikeat henkilöt.

Dokumentin luettuaan lukija klikkaa lukukuittaus-painiketta ja tieto tallentuu MAXX-järjestelmään.

Esimerkiksi apteekkari tai proviisori voi seurata tärkeiden dokumenttien lukukuittauksia lukukuittausraportista. Raportista selviää, milloin tiedosto on luotu ja talletettu järjestelmään sekä ketkä ovat dokumentin lukeneet ja milloin.