Takaisin

ASIAKAS
Rantasalmen apteekki
Apteekkari Leena Laitinen
5 työntekijää
Noin 35 000 reseptiä vuosittain

Rantasalmen apteekin proviisori Marja Huupponen käyttäisi diabetespalvelun apuna aktiivisuusranneketta ja tablettia, jotka asiakas saisi käyttöönsä palveluun liittyessään apteekilta.

Rantasalmen apteekin proviisori Marja Huupponen käyttäisi diabetespalvelun apuna aktiivisuusranneketta ja tablettia, jotka asiakas saisi käyttöönsä palveluun liittyessään apteekilta.

Taas oli työpäivä Rantasalmen apteekissa mennyt liian pitkään istuessa. Proviisori Marja Huupposen mieli sen sijaan toimi aktiivisesti ja kehitteli ideaa: Voisiko apteekkijärjestelmään kytketty aktiivisuusranneke kannustaa työntekijöitä liikkumaan? Ranneketta käyttämällä saisi muistutuksia taukoliikunnasta ja päivän liikuntatarpeista sen mukaan, miten paljon on päivän mittaan liikkunut.

Huupposen ideoinnissa on myös ydin apteekin tulevaisuuden terveyspalveluihin.

Asiakkaat tarjottimella päivittäin

Apteekkityön digitalisoituminen on avannut tietä uusille palveluille. Sairauden omahoitoon ja elintapoihin liittyvät neuvontapalvelut ovat jo nyt entistä tärkeämmässä asemassa apteekeissa ja ansaintamalleja haetaan. Marja Huupponen näkee, että uudet apteekkipalvelut voisivat olla nimenomaan apteekkijärjestelmiin synkronoituja terveyspalveluita.

”Apteekeissa käy päivittäin suuri määrä asiakkaita, joille voisi tarjota terveyttä edistäviä tai sairauden hoitoa helpottavia palveluita. Terveyskeskukseen mennään, kun ollaan jo sairaita, mutta apteekeissa käy myös ihmisiä, jotka haluavat ehkäistä sairauksia ja kohentaa terveyttään”, Marja Huupponen määrittelee.

Huupposta itseä kiinnostavat erityisesti asiakkaat, joilla on suuri riski sairastua diabetekseen.

”Jos tämä riskiryhmä saataisiin apteekin terveyspalvelun piiriin, elintapojen muutoksella voisi olla todella merkittävä vaikutus heidän elämäänsä”, Huupponen miettii.

Digituotteita ja tapaamisia yhdistellen

Marja Huupponen ­− itsekin triathlonin harrastaja − on vannoutunut liikkumisen puolestapuhuja. Hän on hankkinut diabeteksen erityispätevyyskoulutuksen ja tietää, miten suuri merkitys liikkumisella on useiden sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Diabetes-asioista hän kiinnostui edellisessä työpaikassaan Mäntyharjun apteekissa, jonka apteekkari Stina Parkkamäki teki väitöskirjan apteekin antamasta voimaannuttavasta tuesta II-tyypin diabeteksen omahoidossa.

”Innostuin ennakkoluulottoman apteekkarin ajatuksista palvella apteekin asiakkaita uusilla tavoilla. Apteekin ammattilaisilla on valtava määrä osaamista, josta vain osa hyödynnetään arjessa. Nyt on aika kehittää hyvin tuotteistettuja uusia terveyspalveluita, joissa osaaminen otettaisiin käyttöön”, Marja Huupponen visioi.

Aktiivisuusranneke diabetespalvelun avuksi

AktiivisuusrannekeApteekkariliitto kouluttaa muun muassa diabeteksen erikoisosaajia, mutta maksullinen diabetespalvelu on käytössä vasta muutamassa apteekissa. Sen toteuttaminen vaatii myös hyvää yhteistyötä apteekin ja terveyskeskuksen kanssa.

Marja Huupponen käyttäisi diabetespalvelun apuna aktiivisuusranneketta ja tablettia, jotka asiakas saisi apteekilta käyttöönsä liittyessään palveluun. Tabletilla asiakas saisi diabetespalvelun materiaalin, ohjeita ja tietoa tapaamisissa sovittujen päämäärien saavuttamiseksi. Tabletin ohjelmaan voisi tallentaa omat merkinnät ja vaikkapa valokuvat ruoka-annoksista analyysia varten. Digitaalinen palvelu yhdistettäisiin tapaamisiin.

”Tabletin, ohjelmiston ja rannekkeen avulla asiakkaat voisivat mitata ja verrata arvojaan, parantaa ruokavaliotaan ja lisätä liikuntaa sen mukaan, mitä asiakkaan kanssa on sovittu. Diabetespalvelu tähtää diabeetikon omahoidon ja sitä kautta elämänlaadun paranemiseen. Yksilöllinen ohjaus ja ryhmätapaamiset tukevat elämänmuutosta”, Marja Huupponen täsmentää.

Apteekkien osaaminen tehokäyttöön

”Ihmisillä on nykyään mahdollisuudet hyvinkin monenlaiseen terveysmittaamiseen, mutta usein tulosten merkitys jää epäselväksi. Pelkkä mittaustulosten tuijottelu ei myöskään anna parasta kuvaa terveydentilasta, vaan tarvitaan kokonaisvaltaista osaamista, jossa mittaaminen on osa työkaluista. Tässä apteekkien terveyspalvelut voisivat auttaa. Terveyspalveluihin voisi kytkeä tarvittaessa ravitsemusneuvojien tai valmentajien palveluita”, Marja Huupponen miettii.

”On todella harmi, että esimerkiksi liikuntareseptejä määrätään kovin vähän ja niiden toteuttamista seurataan vielä vähemmän.”

Synergy Partnersin Kimmo Rauhalan ajatus mallista, jossa lääkäri kirjoittaa liikuntareseptin ja asiakkaan edistymistä seurataan apteekissa tapahtuvilla mittauksilla, on Huupposen mielestä loistava idea.

Huupponen näkee, että apteekeilla on nyt kympin paikka kehittää uudenlaisia tuotteita asiakkaille.

”Vaikka suomalaiset eivät ole vielä tottuneet maksamaan apteekin terveyspalvelusta, tulevaisuudessa nämä ovat ’se asiantuntevampi vaihtoehto’ useille muille terveysalan toimijoille”. Markkinoinnilla on tässä suuri merkitys”, Huupponen uskoo.

3 x tulevaisuuden apteekin tuotteet

  • Lääkärikonsultaatio etänä
  • Lääkkeen 3D-tulostaminen, joka mahdollistaisi esimerkiksi monen lääkkeen yhdistelmätabletit.
  • Digitaaliset terveyspalvelut esimerkiksi diabeteksen ja astman omahoitoon tai tupakasta vieroittamiseen.