Matilla on rautainen kokemus apteekkien tietoliikenneyhteyksien kilpailutuksissa ja toimituksissa. Hän on perehtynyt apteekkien kameravalvonnan sekä vuoronumero- ja puhejärjestelmien tarpeisiin.

Matilla on rautainen kokemus apteekkien tietoliikenneyhteyksien kilpailutuksissa ja toimituksissa. Hän on perehtynyt apteekkien kameravalvonnan sekä vuoronumero- ja puhejärjestelmien tarpeisiin.

matti.koivula@receptum.fi