Biologiset lääkkeet tulevat lääkevaihdon piiriin vaiheittain ensi huhtikuusta alkaen. Muutos tuo mukanaan myös järjestelmämuutoksia, kun MAXXin ominaisuuksia päivitetään vastaamaan uusiin tarpeisiin. Receptumin projektipäällikkö Ari Jansen tiimeineen varmistaa, että muutos toteutuu kuten on suunniteltu.

Biologisia lääkkeitä voidaan vaihtaa edullisempiin apteekeissa asteittain ensi huhtikuun alusta alkaen. Muutoksella pyritään laskemaan lääkkeiden hintoja ja sen myötä tekemään säästöjä: apteekkivaihto johtaa hintakilpailuun lääkeyritysten välillä ja kun lääkkeiden hinnat alenevat, syntyy säästöjä sekä yhteiskunnalle että kuluttajille.

Lääkäreiden on tämän vuoden alusta alkaen tullut määrätä potilaalleen edullisinta mahdollista biologista lääkettä tai biosimilaaria. Vain lääkkeen määrännyt lääkäri on aiemmin voinut vaihtaa biologisen lääkkeen edullisempaan, mutta jatkossa vaihdon voi tehdä myös farmaseutti. Muutosten arvioidaan tuovan yhteiskunnalle vähintään 20 miljoonan euron vuosisäästöt.

Muutoksella vaikutuksia myös apteekkitalouteen

Lääkevaihdon muutos tulee näkymään myös apteekkitaloudessa: apteekin kokonaismyynti tulee laskemaan ja hintakilpailun myötä biologisista lääkkeistä saatava kate pienenee. Biologisten lääkkeiden hintakilpailun uumoillaan laskevan hintoja jopa 90 prosenttia.

Receptumin projektipäällikkö Ari Jansen on ollut mukana valmistelemassa MAXXin tulevia toteutuksia, jotta lakimuutokset toteutuisivat mahdollisimman sujuvasti.

– Mikäli lääkärin määräämä vaihdon piirissä oleva biologinen lääke on hintaputken ulkopuolella, apteekilla on velvoite vaihtaa se hintaputkessa olevaan. Apteekkivaihdolla pyritään yritysten väliseen hintakilpailuun. Saa nähdä miten hinnat lopulta asettuvat, Ari Jansen pohtii.

Biologisten lääkkeiden vaihdossa ehtoja

Biologisten lääkkeiden lääkevaihtoon on liitetty perinteisestä lääkevaihdosta poikkeavia ehtoja, kuten että lääkettä ei voi vaihtaa alle 6 kuukauden välein. Ehdoilla pyritään turvaamaan lääkehoidon jatkuvuus ja toisaalta myös potilasturvallisuus.

–Biologisissa lääkkeissä on aina niiden antolaite, joka voi olla eri valmisteilla erilainen. Usein vaihtuva annostelulaite voi apteekin antamasta neuvonnasta huolimatta muodostaa lääkitysturvallisuusriskin, jos asiakas ei osaa sen käyttöä, Ari Jansen kertoo.

Esimerkiksi iäkkäillä asiakkailla saattaa olla haasteita uusien lääkkeenantolaitteiden käytön opettelussa. Apteekeilla on neuvontavelvoite ja aina kun farmaseutti vaihtaa asiakkaan lääkkeen uuteen, täytyy hänen varmistua siitä, että käyttäjä ymmärtää lääkkeen keskeiset asiat ja osaa käyttää lääkkeenantolaitetta.

–Toki biologisten lääkkeiden vaihdoissa toimii samat säännöt kuin muussakin lääkevaihdossa: lääkäri voi kieltää vaihdon, eikä lääkettä saa vaihtaa edullisempaan, tai asiakas voi kieltää vaihdon, eikä halua vaihtaa edullisempaan, Jansen sanoo.

Asiantuntija varmistaa lain toteutumisen apteekkityössä

Receptumin projektipäällikkö Ari Jansenin farmasian ura alkoi proviisorina apteekissa, jatkui Apteekkariliitossa ja myöhemmin Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijana, kunnes hän asettui Receptumille.

Kun ministeriössä valmistellaan lakimuutoksia, sen tulisi kuulla riittävästi toimijoita.

–Toimijat voivat siinä vaiheessa tuoda näkemyksiään lain sisältöön, esimerkiksi millaisia hankaluuksia lakiesityksessä on, ennen kuin lakiesitys tuodaan eduskunnan käsittelyyn. Se on merkittävä vaikuttamisen paikka, Jansen kertoo.

Kun laki on hyväksytty, Ari tiimeineen käy keskustelua viranomaisten kanssa lain toimeenpanosta eli siitä, miten lakia tulee soveltaa apteekkitietojärjestelmissä esimerkiksi korvausjärjestelmän osalta. Työtä tehdään yhdessä toimeenpanevien viranomaisten, eli Kelan ja Fimean kanssa.

–Työ on asioiden esille nostamista, yhdessä päättämistä ja keskustelua. Tämä on sitä Receptumin arkea, jossa pystyn hyödyntämään omaa osaamistani: lainsäädäntötuntemusta, farmasiaosaamista ja järjestelmätuntemusta, ja saan siihen apua yrityksemme parhailta asiantuntijoilta, Ari kuvailee.

Biologisten lääkkeiden lääkevaihto tuo pähkinöitä purtavaksi MAXXin kehitystiimille

Työskentely järjestelmätoimijoiden ja viranomaisten välillä johtaa lopulta kehitystiimin pöydälle, kun Receptumin järjestelmänkehittäjät muotoilevat MAXXin toteuttamaan lakimuutoksen käytännössä, mahdollisimman sujuvasti.

–Pyrimme varmistamaan sen, että järjestelmä on mahdollisimman käyttökelpoinen ja tukee farmaseutteja lääkkeen toimittamisessa. Tavoitteena on, ettei farmaseutti huomaisi mitään eroa aikaisempaan: ettei hänen tarvitsisi opetella järjestelmän osalta paljon uusia asioita, vaikka järjestelmä olisikin muuttunut paljonkin konepellin alla, Ari Jansen kuvailee.

Jokainen lakimuutos on aina tietynlainen riski järjestelmälle ja myös järjestelmän käyttäjälle. Käyttäjää halutaankin tukea uuden lakimuutoksen edessä, jotta hän pystyy työskentelemään niin että lääkitysturvallisuus on taattu. Jansen kertoo, että biologisten lääkkeiden lääkevaihdon osalta järjestelmäkehityksellä on kaksi haastepaikkaa:

–Ensimmäinen on se, kuinka voidaan varmistua kuuden kuukauden lääkevaihtovälistä, kun potilaalla saattaa vaihtua lääkemääräys toiseen valmisteeseen, mutta samalla laki vaatii, että samaa valmistetta tulee käyttää 6 kuukautta. Se on farmaseutille haastavaa valvoa, Jansen sanoo.

Receptumin projektipäällikkö Ari Jansen.

Toinen haastava toteutettava on lääkevaihdon yhteydessä annettava neuvonta.

–Aika moni biologisista lääkkeistä on valmisteita, joita ei voida ottaa suun kautta. Useimmat niistä annostellaan pistoksina. Apteekissa ei saa pistosneuvontaa, mutta farmaseutin täytyy varmistua kaikissa tilanteissa, että lääkkeen käyttäjä osaa käyttää lääkkeenottolaitetta oikein, Ari sanoo ja jatkaa:

–Toisin kuin tavallisissa tablettilääkevaihdoksissa, joissa annoksen ottaminen on vaihdosta huolimatta samankaltaista, biologisten lääkkeiden lääkevaihdossa lääkkeen käyttäjän pitää aina omaksua uuden laitteen käyttö. Apteekin pitää pystyä viestimään vaihdosta ymmärrettävästi ja tuottamaan tätä koskeva lääke- ja laiteneuvonta käyttäjälle, Jansen sanoo.

Apteekkariliitto ja Fimea tekevät yhteistyötä apteekkien kanssa lääkeinformaation ja lääkeneuvonnan aineiston osalta, ja asiakkaille tuleekin jakoon tarvittavaa aineistoa videoiden ja kirjallisten materiaalien muodossa.